Levenstestament: zelf de regie houden over uw leven, nu en straks

 U wilt zelf de regie houden over uw leven, ook als u daar geestelijk of lichamelijk niet meer goed toe in staat bent. U wilt bepalen op welk manier uw administratie gevoerd wordt, wie er toegang heeft tot bepaalde gegevens en wie niet. En mocht het zover komen dat u ziek wordt, dan wilt u zelf bepalen hoe u wel of misschien juist niet behandeld wilt worden.

 

In een levenstestament kunt u dit soort beslissingen vastleggen.

 

Een levenstestament bestaat uit een notariële volmacht en een medische volmacht. In de notariële volmacht geeft u een machtiging af zodat iemand namens u kan handelen in financiële, administratieve en juridische zaken. U kunt deze volmacht aan één of aan meerdere personen geven, dat bepaalt u zelf. Vaak kiezen mensen een familielid als gemachtigde, maar dit is niet verplicht.

 

In de medische volmacht geeft u iemand de bevoegdheid om namens u over medische zaken te beslissingen als u dat niet meer kunt. Daaraan kunt u ook nog een aantal medische verklaringen toevoegen, maar dat is niet verplicht. U kunt dan denken aan een niet-behandelverklaring of aan een euthanasieverklaring. 

 

 

Is een levenstestament hetzelfde als een persoonlijk nabestaanden plan?

Nee, deze twee documenten zijn niet hetzelfde. Het persoonlijk nabestaanden plan is een praktisch overzicht van alles wat er na uw overlijden geregeld moet worden. Een overzicht van alles wat u nu heeft. De persoon die van u de volmacht krijgt om namens u te handelen als u er niet meer bent, heeft hier natuurlijk heel veel aan en ook na uw overlijden is dit document hét startpunt om uw nalatenschap af te handelen.

Het persoonlijk nabestaanden plan kan een aanvulling zijn op uw levenstestament, net als bijvoorbeeld uw uitvaartwensen.

 

Voor wie is een levenstestament?

Voor iedereen die het belangrijk vindt dat zijn zaken op een vertrouwde manier worden behartigd, ook als u zelf niet meer wilsbekwaam bent. Als u wilt dat uw naasten in voorkomende situaties handelen zoals u dat zelf gewild zou hebben. Als uw wilt voorkomen dat op het moment dat het zover is de rechter een andere persoon aanwijst als bewindvoerder dan u zelf gekozen zou hebben. 

 

Voor al die situaties raad ik u aan om een levenstestament op te stellen. De voorbereiding hiervoor kan ik samen met u doen. Het levenstestament moet uiteindelijk door een notaris worden opgesteld en ingeschreven in het register. Ook deze stappen kan ik samen met u doen als u dat wilt.

 

Heeft u er nog vragen over? Neem dan contact met mij op voor een kennismakingsgesprek.  Dit kennismakingsgesprek is gratis en verplicht u tot niets.