Testament: hoe is uw nalatenschap geregeld?

Hoe is uw nalatenschap geregeld? Weet u wat er geregeld is als u of uw partner komt te overlijden? Een passend testament voorkomt dat uw nabestaanden voor vervelende (financiële) verrassingen komen te staan.

 

Hoewel het wettelijk erfrecht steeds beter is geregeld, zijn er nog steeds voldoende redenen om een testament te maken. Denk bijvoorbeeld aan dit soort situaties;

  • U wilt graag uw partner en kinderen goed verzorgd achterlaten.
  • U heeft een samengesteld gezin en wilt alle kinderen gelijk behandelen
  • U wilt direct geld nalaten aan uw kleinkinderen.
  • U wilt juist geen geld nalaten aan bepaalde personen
  • U wilt voorkomen dat uw partner later veel geld kwijt is aan de eigen bijdrage in de zorg.
  • U wilt het liefst niet teveel erfbelasting betalen

Ik kan u helpen om dit op de juiste manier te regelen. In een eerste gesprek g ik met u in kaart brengen wat uw persoonlijke situatie is, hoeveel vermogen u heeft en wat dit betekent voor de erfbelasting. Ik leg u de mogelijkheden van een testament uit en als u besluit dat u inderdaad een testament wilt afsluiten, krijgt u een persoonlijk verslag, waarin al uw wensen duidelijk, in begrijpelijke taal, staan uitgelegd. We vragen vervolgens de notaris om conceptaktes te maken, die ik vervolgens voor u controleer. Pas als deze helemaal juist zijn, gaan we naar de notaris om de aktes te ondertekenen. In dat hele traject blijf ik u aanspreekpunt voor vragen en opmerkingen en ook na het ondertekenen, kunt u mij uiteraard altijd bellen als u vragen heeft en er op basis van het persoonlijke verslag niet uit komt.  Om deze verslagen te kunnen maken en de aktes te controleren, werk ik samen met Erfrechtplan.

 

Ik heb al een testament, wat nu?

Ook als u al een testament heeft, kan het verstandig zijn om regelmatig te beoordelen of dit testament nog voldoet aan uw wensen. Uw persoonlijke situatie kan veranderen, de wetgeving kan veranderen, maar ook uw wensen over uw nalatenschap kunnen veranderen. Als op basis van uw wensen blijkt dat het huidige testament nog prima voldoet, dan hoeft u uiteraard geen nieuw testament te laten maken.

 

Is dit hetzelfde als een levenstestament?

Nee, een testament regelt wat er moet gebeuren als u overlijdt. Het testament treedt ook pas op dat moment in werking.

Het levenstestament bepaalt juist wat er moet gebeuren als u zelf niet meer in staat bent om beslissingen te nemen, maar nog wel in leven bent. Het levenstestament vervalt ook op het moment dat u komt te overlijden.

 

Een testament en levenstestament worden wel vaak tegelijkertijd opgemaakt bij de notaris, maar dit is niet verplicht.