Administratieve hulp na overlijden: wat moet er allemaal geregeld worden?

Na een overlijden komt er veel op de nabestaanden af. In eerste instantie natuurlijk het regelen van de begrafenis of crematie, zodat u op een mooie manier afscheid kunt nemen.

 

Maar juist in de periode daarna is er nog veel meer te regelen. Denk bijvoorbeeld aan nabestaandenpensioen, bankzaken, hypotheek, abonnementen en lidmaatschappen omzetten of stopzetten, social media (Facebook, Twitter etc.) beëindigen, de erfenis regelen, belastingaangifte doen etc.

 

Als u dit niet zelf of niet alleen wilt doen, of er geen tijd voor heeft, kunt u mij inschakelen. U bepaalt uiteraard zelf wat ik wel en niet voor u regel. Ik kan samen met u de nalatenschap afhandelen, maar u kunt het ook helemaal aan mij overlaten.

 

Het regelen van de uitvaart laat ik graag over aan de uitvaartondernemer, deze heeft daar veel meer kennis van. Maar als er bijvoorbeeld in een persoonlijk nabestaanden plan iets opgeschreven is over de wensen rondom een begrafenis of crematie, kan ik wel samen met de uitvaartondernemer zorgen dat dit allemaal naar uw wens uitgevoerd wordt.

 

Hoe lang ik bezig ben met de afhandeling van een nalatenschap hangt van veel factoren af. De persoonlijke situatie van de overledene, het wel of niet aanwezig zijn van een persoonlijk nabestaanden plan, het wel of niet op orde zijn van de administratie, de hoeveelheid zaken die geregeld moeten worden zijn allemaal van invloed op de tijd die ik daarmee bezig ben. Met een gemiddelde nalatenschap ben ik ongeveer 8 uur bezig. 

 

In een persoonlijk gesprek kijk ik graag met u wat er in uw specifieke situatie nodig is en wat u wel en niet door mij wilt laten regelen. Dit kennismakingsgesprek is gratis en verplicht u tot niets. Voor het maken van een afspraak kunt u contact met mij opnemen. 

 

Wie is er verantwoordelijk voor de afhandeling van een nalatenschap?

Als er door de overledene niets is geregeld door middel van een volmacht of benoeming van een executeur, zijn de erfgenamen verantwoordelijk voor de nalatenschap.

 

Als u wilt dat iemand anders dan uw erfgenamen in de toekomst uw nalatenschap afhandelt, zult u dit met een volmacht of testament moeten regelen. Vooral als u problemen verwacht rondom de afhandeling van uw nalatenschap is het belangrijk dat u dit goed regelt.

 

U kunt hierover natuurlijk ook vantevoren overleggen met uw nabestaanden, waarbij u aangeeft dat u graag zou zien dat zij de nalatenschap door mij of samen met mij afhandelen. Een persoonlijk nabestaanden plan is hierbij een goed uitgangspunt.